Lịch sử

2016

Được thành lập, đồng sáng lập bởi ba nhà sản xuất máy kỹ thuật, một nhà sản xuất động cơ và một nhà sản xuất đơn vị.

2017

Phát triển ba đại lý ở nước ngoài, bước đầu thúc đẩy sứ mệnh sản xuất ở nước ngoài của Trung Quốc, với doanh thu hàng năm là 2 triệu đô la Mỹ.

2018

Đề xuất kế hoạch chiến lược "mô hình dịch vụ: thương hiệu + dịch vụ + hệ sinh thái", lấy phát triển khách hàng làm mục tiêu hàng đầu, hình thành một chương trình khuyến mãi, sản xuất, giao hàng và xây dựng dịch vụ sau bán hàng toàn diện.

2019

Mô hình dịch vụ mới đã giúp phát triển các đại lý kinh doanh ở hơn một chục quốc gia, và hiệu ứng thương hiệu đã giúp cho Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Năm 2020

Nâng cấp toàn diện hệ thống chuỗi cung ứng hỗ trợ, bao gồm thiết bị kỹ thuật lớn, vừa và nhỏ, thiết bị điện, thiết bị thủy lợi và thiết bị nông nghiệp.

Năm 2021

Chúng tôi đã và đang tiến về phía trước.


Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi